Επικοινωνήστε μαζί μας!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ A.E.
Λ. Βεϊκου 117-119, 111 46 Γαλάτσι
Τηλ.: 210 2139420, 21, 25
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3444701000